Artiklar av Julia Carlsson

Julia Carlsson

Julia Carlsson var doktorand i skoglig planering på institutionen för skoglig resurshushållning på Sveriges Lantbruksuniversitet under 2013-2017. Hennes forskning ingick i det europeiska forskningsprojektet INTEGRAL. Forskningen handlade om testa hur olika metoder för scenarioanalys kan användas för att stärka lokalt deltagande i planeringsprocesser för skogslandskapet. Deltagarna fick skapa både möjliga och önskvärda framtidsscenarier för Vilhelmina kommun. Julia studerade också behovet av att planera utifrån ett landskapsperspektiv för att integrera skogens många värden och intressenter.  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:0

Scenarioanalys – ett nytt verktyg för skoglig planering?

Skogslandskapet i norra Sverige rymmer många ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella värden. Förutom timmerråvara är skogen en källa för biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden, rekreationsvärden, energiråvara, jakt, fiske och rennäring. Dessa värden och funktioner samspelar med varandra och representeras av många olika intressenter, vilket kräver bra verktyg och konstruktiva metoder för att skapa en framgångsrik och…

0

Utmaningar för utformningen av framtidens skogslandskap

Inför de många utmaningar som hållbarhetsarbetet står inför kan skogslandskapet spela en betydande roll. Exempel på skogslandskapets funktioner är att det binder koldioxid, stödjer biologisk mångfald och tillhandahåller förnybara material för olika verksamheter. Denna mångsidighet är också källa till konflikter mellan olika värderingar och intressen. Genom deltagande aktionsforskning kan forskare från Sveriges lantbruksuniversitet visa på…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved