Mistra Arctic

Intresset för naturresursanvändning i norr är idag större än någonsin. Klimatförändringar, ökad politisk aktivitet, ny teknik för exploatering av naturresurser, och globala diskussioner om hur man ska hantera de intressekonflikter som kan uppstå på grund av detta, är några förklaringar till detta ökade intresse. Samtidigt som stor uppmärksamhet riktats mot de arktiska kust- och havsmiljöerna, har dock andra nordliga områden som mer nyligen inkluderats i arktiska politiska processer betonats mindre.

Mistra Arctic Sustainable Development (Mistra Arctic) uppmärksammar ett sådant område: de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland. Vi vill kartlägga hur förutsättningarna för markanvändning och industri i det här området har sett ut genom historien och fram till idag, och på så sätt klargöra förutsättningarna för framtida styrning av naturresursfrågor i regionen. Studierna fokuserar på sju olika sektorer: gruvdrift, skogsbruk, olja och gasprospektering, fiske, rennäring, turism och kommunal planering. Dessa sektorer och samspelet mellan dem kommer har studerats i fyra huvudsakliga studieområden: (1) Malmfälten i Norrbotten, med speciellt fokus på Kiruna, Gällivare och Pajala (2) Skellefteåområdet i Västerbotten, med speciellt fokus på Storuman (3) Kolari i norra Finland, och (4) Sörvaranger i Nordnorge. Mindre fallstudier har också genomförts på Svalbard och i provinserna Murmansk och Arkhangelsk i nordvästra Ryssland.

Resultaten från programmet förväntas öka kunskapen om hur den historiska utvecklingen och dagens situation både styr och begränsar möjligheterna för bättre naturresursanvändning och planering i området. Genom att skapa en nyanserad bild av de utmaningar som måste hanteras i framtiden hoppas vi stödja möjligheterna för välgrundade beslut och därmed hållbar utveckling för regionen.

Mistra Arctic är en fristående fortsättning på det tidigare programmet Arctic Futures och finansieras precis som det tidigare programmet av Mistra 2014-2018.

Länkar:

www.mistraarctic.se

https://twitter.com/MistraArctic

Social media