Artiklar av Lena Maria Nilsson

Lena Maria Nilsson

Lena Maria Nilsson är kommunikatör för forskningsprogrammet Mistra Arctic Sustainable Development: www.mistraarctic.se.  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:Mistra Arctic

Intresset för naturresursanvändning i norr är idag större än någonsin. Klimatförändringar, ökad politisk aktivitet, ny teknik för exploatering av naturresurser, och globala diskussioner om hur man ska hantera de intressekonflikter som kan uppstå på grund av detta, är några förklaringar till detta ökade intresse. Samtidigt som stor uppmärksamhet riktats mot de arktiska kust- och havsmiljöerna,…

0

Lagstiftning prioriterar ekonomiska intressen av gruvor, skog och vatten

Trots en stark miljölagstiftning riskerar miljöintressena att åsidosättas när regler kopplade till gruvbrytning, skogs- och vattenverksamhet tillämpas. Förklaringen är att olika typer av speciallagstiftning försvårar en konsekvent tillämpning av vår miljöbalk. Svensk miljölagstiftning ställer omfattande krav på miljöhänsyn. Försiktighetsprincipen innebär till exempel att det inte får finnas någon oprövad miljö- eller hälsorisk innan en verksamhet…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved