Artiklar av Camilla Thellbro

Camilla Thellbro

Camilla Thellbro är disputerad vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för skoglig resurshushållning. Camilla har lång erfarenhet av kommunal fysisk planering och deltagandeprocesser för hållbar utveckling ur ett landskapsperspektiv. Doktorsavhandlingen handlar om hur kommunal översiktsplanering kan förbättras som verktyg för landskapsplanering och samhällsutveckling, främst i landsbygdskommuner, genom utvecklade deltagandeprocesser och ökad integrering av kunskap om de lokala naturresurserna och nyttjandet av dessa. Frånvaron av skogsresursen och skogsägarna i den kommunala planeringen, liksom potentialen med att integrera det skogliga perspektivet i planeringen lyfts som belysande exempel.  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:0

Skogen i kommunal planering viktig för hållbar utveckling

Användningen av lokala naturresurser, inte minst skogsresursen, är viktiga för många landsbygdskommuner. Den kommunala fysiska planeringen utgör ett centralt verktyg i att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i samhällsutvecklingen utifrån ett landskaps-perspektiv på nyttjandet. Dialog och samverkan mellan intressenter i planeringen, baserad på omfattande och gemensam kunskap om olika typer och…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved