Daily Archives: december 7, 2017

0

Val av skogsbruksstrategi har konsekvenser, men hur ska avvägningen mellan olika intressen prioriteras?

Hur en skog brukas och förvaltas är ett aktivt val. Och forskare har visat, baserat på ”real world” data och med hjälp av ett avancerat skogligt beslutsstödsystem, att ett skogsbruk som följer skogsvårdslagens rekommendationer ger högre ekonomiska intäkter än ett skogsbruk anpassat för rennäringen. Men är det så vi bör räkna och värdera skogsbruket?  …

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved