Artiklar av Christer Björkman

Christer Björkman

Christer Björkman är professor i skogsentomologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forskningen är inriktad mot insekters populationsdynamik, inte minst utbrott hos skadegörare. Genom att studera hur klimat och andra faktorer påverkar samspelet mellan växtätare, deras värdväxter och naturliga fiender kan vi utröna mekanismerna bakom upp- och nedgångar och därmed ge handfasta råd hur man bör sköta skogar för att minska risken för angrepp av skadegörare.  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:0

Allmänheten stödjer variationsrika skogar

Skogen är en viktig naturresurs för Sverige. För att motverka konflikter om hur skogen ska användas och skötas är det viktigt att ta hänsyn till allmänhetens uppfattning. Ändrat klimat förväntas öka risken för skogsskador orsakade av exempelvis storm och skadegörare. De skogsskötselstrategier vi använder idag avgör den framtida skogens utveckling. Vi vet att en mer…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved