#kvinnliga skogsägare

0

Nya perspektiv på skogsägandet behövs

Även om antalet kvinnor som äger och förvaltar skog ökar är de ännu en minoritet i relation till männen. Dessutom  agerar kvinnorna i en miljö formad av manliga normer och värderingar vilket innebär att deras förutsättningar redan initialt är annorlunda samt att deras agerande bedöms utifrån en manlig norm. Åtta forskare från olika delar av…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved