#klimatanpassning

0

Rennäringsanpassad skogsskötsel bra för kolinlagring

En skogsskötsel anpassad för rennäring leder till ökad stående volym och större kolinlagring i skogen, förbättrade förutsättningar för renbete men även minskad avverkningspotential, sysselsättning och avkastning för skogsbolag. Markanvändningen ökar med många intressenter som skogsbruk, vattenkraft, gruvnäring, bilutveckling, turism, rekreation och entreprenörskap. Samerna har bedrivit rennäring i norra Sverige i hundratals år och frågan blir…

conservation
0

Naturvård i Storuman

Mildare vintrar och en fjällbjörkskog som kryper upp mot kalfjället gör att man i Storuman funderar på om man kommer kunna bevara särskilda habitat. Försvinner arter som är speciellt viktiga för kalfjället kan hela ekosystem falla. Anpassningar kan bestå i att med mer kunskap kunna ligga steget före förändringarna och kanske spara större sammanhängande områden….

conservation
0

Naturvård i Gällivare

En del förändringar i klimatet kan vara positiva för vissa arter. Fler skadeinsekter i Gällivare kan exempelvis innebära rena smörgåsbordet för fåglarna. Fler stormar innebär mer fällda träd och ökad mångfald. Samtidigt innebär oförutsägbart väder att man får tänka mer på säkerheten och förändrad växtlighet innebär att växter som anpassat sig till fjäll trycks tillbaka….

small-IMG_8920
0

Skogsbruk i Piteå älvdal

Här observeras redan förändringar i klimatet. Klimatförändringarna ger en del följdproblem t.ex. att väglaget försämras och åtgärdas genom att sanda till stora omkostnader. Blir man dessutom överraskad av väderomslag kan virket bli liggande i skogen och förstöras. Man behöver redan nu tänka på vad man planterar då det avverkas under annorlunda förhållanden om 90-110 år….

0

Skogsbruk i Storuman

Höstregnet upplevs i Storuman som den största boven vad gäller att nå avverkningsplatsen. Speciellt om tjälen aldrig går i backen och därmed vintervägarna aldrig blir farbara, något kanske teknisk innovation kan lösa. Däremot innebär längre höstar eller senare vintrar att sågverkssäsongen förlängs. Kvalitén på virket kan dock försämras vid snabbare tillväxt som förändrade årstider innebär….

tourism
0

Turism i Storuman

Redan om vintersäsongen i Storuman skulle bli en månad kortare så skulle det påverka företagens ekonomi nämnvärt. Det skulle innebära att man fick titta närmare på möjligheter till året-runt näringar och samarbeten över landsgränser. Varmare somrar kan locka fler människor till norr, däremot är de medföljande fästingar och mygg kända för att vara dåliga lockelser….

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved