Daily Archives: november 12, 2018

0

Skogsägares drivkrafter och yttre påverkan utgör en förutsättning för klimatanpassning

Skogsskötseln är avgörande för möjligheten att anpassa skogen till kommande klimatförändringar i Sverige. Genom att öka andelen löv- och blandskog samt öka variationen med avseende på exempelvis avverkningsålder och gallringsmodell kan skogen bättre stå emot ökade skaderisker som ett varmare klimat för med sig. Med en hög andel privatägd skog utgör de privata skogsägarna därmed…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved