Artiklar av Maartje Klapwijk

Maartje Klapwijk

Maartje Klapwijk är docent i ekologi och har alltid varit intresserad av att studera antropogena effekter på interaktionen mellan arter i ekosystem. Skog är socio-ekologiska system som uppfyller många funktioner i samhället vilket har resulterat i ett intresse för att undersöka skog i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Genom att studera insekters ekologi kombinerar hon ekologisk teori om populationsdynamik för att utvärdera risken för insektsutbrott vid olika skogsskötselmetoder.  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:0

Allmänheten stödjer variationsrika skogar

Skogen är en viktig naturresurs för Sverige. För att motverka konflikter om hur skogen ska användas och skötas är det viktigt att ta hänsyn till allmänhetens uppfattning. Ändrat klimat förväntas öka risken för skogsskador orsakade av exempelvis storm och skadegörare. De skogsskötselstrategier vi använder idag avgör den framtida skogens utveckling. Vi vet att en mer…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved