Artiklar av Kerstin Westin

Kerstin Westin

Kerstin är professor i kulturgeografi och forskningen fokuseras kring ur människor agerar och påverkas av sin omgivning både fysiskt och socialt. Även med vilka motiv människor har för att flytta respektive inte flytta, hur de väljer att resa och hur de ordnar sin vardag i olika bygder. Kerstin tittar även på hur värderingar och attityder till exempelvis skog och landsbygd påverkar nyttjande och användning av skog. Krav och önskemål är inte alltid i linje med andras och hur kan vi förstå de konflikter som uppstår i relation till värderingar, attityder och specifika omständigheter den enskilde har. Kerstin är verksam vid Umeå universitet  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:0

Fler skogsägare och mindre skogsfastigheter

Antalet skogsägare ökar samtidigt som man kan skönja en minskning av skogsfastigheternas storlek. Något som potentiellt kan påverka tillgången på timmer negativt. Samägandet av skogsfastigheter ökar vilket kan leda till ökad fragmentering, vilket innebär att skogen delas in i mindre separata skogsfastigheter. I Finland finns till exempel 347 000 skogsfastigheter som ägs av privata skogsägare…

0

Vem är skogsägare och var bor de?

Den typiske skogsägaren bor i samma kommun som sin skogsfastighet, har flyttat färdigt och är lite äldre än befolkningen i övrigt. De nya skogsägarna är ofta kvinnor, yngre, har högre inkomst och högre utbildningsnivå. I Sverige finns hälften av skogen som ägs av privata skogsägare i kommuner där 6% av befolkningen bor. 71% av alla…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved