Artiklar av Örjan Pettersson

Örjan Pettersson

Örjan Pettersson är lektor och forskar främst kring frågor rörande regional utveckling i glesbefolkade områden, i synnerhet norra Sverige. Huvudsakligen har befolkningsförändringar, näringslivsstrukturer och försörjningsmöjligheter studerats. Under senare år har fokus skiftat till frågor som rör naturresursutnyttjande och planering kopplat till exempelvis gruv- och skogsnäring samt vindbruk och havsområden. Forskningen är i huvudsak kvantitativ med hjälp av GIS och olika typer av registerdata. Örjan är verksam vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet.  Ta kontakt

  För att komma i kontakt med forskaren bakom artikeln som intresserade dig så fyller du i nedan formulär, då kommer ditt mail gå direkt till ansvarig forskare. Du kan välja att ställa en fråga, låna forskaren eller både och. Skriv gärna utförligt om din fråga eller ditt lån.

  Fält markerade med * måste fyllas i.

  Ditt namn*

  Din e-post*

  Telefon

  Det var särskilt denna artikel jag fastnade för:*

  Jag har en fråga/frågor om:*

  Jag vill låna dig till (syfte, form, möjlig plats):

  Mer om mig som skriver:0

Skogen behöver ingå i kommunernas planering

En översiktsplan som inkluderar skoglig och kommunal planering samt andra markanvändningsintressen motiveras inte minst av möjligheten att förstå och hantera konflikter rörande skogslandskapet. Kommuner upprättar en översiktsplan som redovisar hur marken inom kommunen ska och planeras att användas. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande utan mer som ett rättesnöre och ledstång för framtida planering. Den svenska plan-…

0

Det finns inte en landsbygd, utan flera landsbygder

Det råder en generaliserande och stundom mörk bild av landsbygden som områden som finns till för städerna och sällan som områden med ett värde i sig självt. Men en sådan syn på landsbygden gör att man missar mångfalden som råder i våra olika typer av landsbygd. Även om delar av landet är hårt drabbat av…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved