#naturreservat

conservation
0

Naturvård i Storuman

Mildare vintrar och en fjällbjörkskog som kryper upp mot kalfjället gör att man i Storuman funderar på om man kommer kunna bevara särskilda habitat. Försvinner arter som är speciellt viktiga för kalfjället kan hela ekosystem falla. Anpassningar kan bestå i att med mer kunskap kunna ligga steget före förändringarna och kanske spara större sammanhängande områden….

conservation
0

Naturvård i Gällivare

En del förändringar i klimatet kan vara positiva för vissa arter. Fler skadeinsekter i Gällivare kan exempelvis innebära rena smörgåsbordet för fåglarna. Fler stormar innebär mer fällda träd och ökad mångfald. Samtidigt innebär oförutsägbart väder att man får tänka mer på säkerheten och förändrad växtlighet innebär att växter som anpassat sig till fjäll trycks tillbaka….

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved