#Natura 2000

conservation
0

Naturvård i Storuman

Mildare vintrar och en fjällbjörkskog som kryper upp mot kalfjället gör att man i Storuman funderar på om man kommer kunna bevara särskilda habitat. Försvinner arter som är speciellt viktiga för kalfjället kan hela ekosystem falla. Anpassningar kan bestå i att med mer kunskap kunna ligga steget före förändringarna och kanske spara större sammanhängande områden….

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved