#Gällivare

conservation
0

Naturvård i Gällivare

En del förändringar i klimatet kan vara positiva för vissa arter. Fler skadeinsekter i Gällivare kan exempelvis innebära rena smörgåsbordet för fåglarna. Fler stormar innebär mer fällda träd och ökad mångfald. Samtidigt innebär oförutsägbart väder att man får tänka mer på säkerheten och förändrad växtlighet innebär att växter som anpassat sig till fjäll trycks tillbaka….

reindeer1
0

Rennäring i Gällivare

Rennäringen behöver utvecklas för att överleva. De intervjuade i Gällivare har inte renbetesområde från kust till kust vilket gör det svårare för dem att anpassa rennäringen efter förändrade årstider. Man har även ett problem med antalet björnar och örnar som man anser ökat explosionsartat.   Hur påverkas rennäringen i Gällivare kommun, Sverige, under olika tider…

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved