#Finland

Forestry Finland
0

Skogsbruk i Kemi älvdal

Snabbare tillväxt gör att träden kan avverkas 20-40 år tidigare än förut. Men en begränsad rekrytering av skogsarbetare kan leda till brist på arbetskraft. Man upplever i Kemi en ökad konkurrens om timret, särskilt från områden där timret är billigare att producera. Skogsbruket upplevs däremot mer flexibelt och kapabelt att reagera på förändringar än förut….

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved