Turism och klimat

Inom vinterturismen kan problemen komma att handla om att det blir svårare att bedriva verksamhet om snön kommer senare och försvinner tidigare eftersom kunderna då blir färre och inkomsterna mindre. Svagare isar vore också ett problem liksom större vårfloder då det påverkar tillgängligheten. Ökad skogstillväxt kan göra att områden växer igen och naturen förändras. Mer oförutsägbart väder gör det också svårare att planera turer och aktiviteter. En fördel, åtminstone till en början, kan dock vara att även om vintrarna blir sämre här så är de förmodligen ännu sämre längre söderut. Personerna inom turism som intervjuades inom ramen för Balance och Formasprojekten var framförallt personer verksamma inom aktivitetsföretag med aktiviteter som hundspann, helikopterskidåkning, kanotsafari, vandring m.m., men också hotell och kommun finns representerade.

I de studerade områdena är det vanligtvis vinter med snötäcke mellan oktober/november till april/maj. Vinterturister efterfrågar ofta turer med hundspann, skoter och skidor, företag och entreprenörer är därmed beroende av snötillgången. Töperioder kan också orsaka förändringar i snökvalitet, som kan begränsa möjligheterna att köra hundsläde. Småskalig vinterturism är extra känslig för säsongsförändringar eftersom aktiviteter bör kunna erbjudas de datum som bokats.

Fallstudier nedan

tourism
0

Turism i Storuman

Redan om vintersäsongen i Storuman skulle bli en månad kortare så skulle det påverka företagens ekonomi nämnvärt. Det skulle innebära att man fick titta närmare på möjligheter till året-runt näringar och samarbeten över landsgränser. Varmare somrar kan locka fler människor till norr, däremot är de medföljande fästingar och mygg kända för att vara dåliga lockelser….

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved