Naturvård och klimat

Inom naturvården nämns bl.a. problem med överisning och sämre tillgång på föda för vissa djur, förändringar i arters utbredning, översvämmade turistleder och broar, mer stormar och oförutsägbart väder, förändrad tillgänglighet och mer eller mindre skogsskador beroende på snömängd, fler plantor som fryser av frost på våren, mer körskador av mildare vintrar, mer skadeinsekter, mindre kalfjäll om skogstillväxten ökar. Inom ramen för Balance och Formasprojekten intervjuades personer som representerade Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen om naturvård.

I Sverige bedrivs naturvård inom statens regi med länsstyrelserna som tillsynsmyndighet, och andra intressenter är den ideella naturvården och naturvårdsorganisationerna. Klimatförändringar kommer att ändra förutsättningarna för naturvård i vissa områden, till exempel kan nya arter flytta in och flyttvägar för existerande nischarter behöva säkras.

Fallstudier nedan

conservation
0

Naturvård i Storuman

Mildare vintrar och en fjällbjörkskog som kryper upp mot kalfjället gör att man i Storuman funderar på om man kommer kunna bevara särskilda habitat. Försvinner arter som är speciellt viktiga för kalfjället kan hela ekosystem falla. Anpassningar kan bestå i att med mer kunskap kunna ligga steget före förändringarna och kanske spara större sammanhängande områden….

conservation
0

Naturvård i Gällivare

En del förändringar i klimatet kan vara positiva för vissa arter. Fler skadeinsekter i Gällivare kan exempelvis innebära rena smörgåsbordet för fåglarna. Fler stormar innebär mer fällda träd och ökad mångfald. Samtidigt innebär oförutsägbart väder att man får tänka mer på säkerheten och förändrad växtlighet innebär att växter som anpassat sig till fjäll trycks tillbaka….

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved