Naturvård och klimat

Inom naturvården nämns bl.a. problem med överisning och sämre tillgång på föda för vissa djur, förändringar i arters utbredning, översvämmade turistleder och broar, mer stormar och oförutsägbart väder, förändrad tillgänglighet och mer eller mindre skogsskador beroende på snömängd, fler plantor som fryser av frost på våren, mer körskador av mildare vintrar, mer skadeinsekter, mindre kalfjäll om skogstillväxten ökar. Inom ramen för Balance och Formasprojekten intervjuades personer som representerade Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen om naturvård.

I Sverige bedrivs naturvård inom statens regi med länsstyrelserna som tillsynsmyndighet, och andra intressenter är den ideella naturvården och naturvårdsorganisationerna. Klimatförändringar kommer att ändra förutsättningarna för naturvård i vissa områden, till exempel kan nya arter flytta in och flyttvägar för existerande nischarter behöva säkras.

Fallstudier nedan

© Copyright 2015 Northportal. All rights reserved